قوانین و مقررات

ماده 1: مقدمه و تعاریف

الف- سیستم آنلاین حقوق و دستمزد هیتایار: سیستم آنلاین حقوق دستمزد هیتایار ابزاری است تحت وب برای تعریف، تخصیص و محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل، محاسبه و دریافت لیست بیمه کارکنان، ارائه لیست مالیات حقوق پرسنل و ... که از این پس سیستم هیتایار نامیده میشود.

ب- کاربر: کارفرمایانی که با بهره گیری از خدمات محاسبه گری سیستم هیتایار، صورت حقوق و لیست بیمه و مالیاتی کارگران-کارکنان خود را جهت بارگزاری در وبگاه سازمان متولی مربوطه دریافت میدارند.

ج- خدمات: عبارت است از خدمات مربوط به عملیات محاسبه گری حقوق ، لیست بیمه و مالیاتی کارگر-کارمند که در ازای خرید اشتراک به کاربر ارائه میگردد.

د- محیط کاربری: وبگاهی به آدرس اینترنتی www.hitayar.ir که کاربر میتواند با ثبت نام اولیه و درج اطلاعات مقتضی راجع به کارگاه، پرسنل و... از خدمات محاسبه گری حقوق و لیست های بیمه و مالیاتی مربوط به پرسنل و کارگاه خود بهره مند شود.

ه- اشتراک : مدت زمانی است که کاربر میتواند از تمام امکانات محاسبه گری سیستم استفاده کند.

و- دیسک: فایل های ذخیره سازی، محتوی صورت های بیمه، مالیات و فیش های حقوقی پرسنل کاربر میباشد که در پایان فرایند محاسبه گری و در صروت داشتن اشتراک، توسط سیستم هیتایار در اختیار کاربر قرار میگیرد.

استفاده کاربر از سیستم هیتایار و طی کردن مراحل ثبت نام به معنای اطلاع کامل کاربر از مفاد مقررات ذیل و پذیرفتن شرایط استفاده و در حکم انعقاد توافقنامه ای میان کاربر و سیستم هیتایار میباشد. شایان ذکر است که با در نظر داشتن هرگونه تحولات و تغییرات حاصله احتمالی در قوانین و مقررات عمومی رایج کشور، همواره امکان بروز رسانی و تغییرات در مفاد مقررات و یا ایجاد امکانات و افزونه های جدید در سیستم هیتایار وجود دارد. تغییرات و به روزرسانی های انجام شده متعاقبا از طریق همین سایت به کاربران اعلام میشود و کاربران موظف به رعایت آن میباشند. همچینین لازم است کاربران نیز هرچند وقت یکبار قوانین را مطالعه کرده و از تغییرات احتمالی مطلع گردند.

ثبت نام اولیه در وبگاه سیستم آنلاین هیتایار، مستلزم درج اطلاعات واقعی کاربر است و هرگونه جعل هویت اشخاص حقیقی – حقوقی در جهت فریب سایرین ممنوع میباشد.

ماده2: نحوه استفاده از خدمات:

- کاربر به منظور استفاده از خدمات سیستم هیتایار، میبایست در وهله اول با درج اطلاعات پایه ای از قبیل نام، نام خانوادگی، ایمیل، شماره همراه و انتخاب رمز عبور نسبت به ثبت نام در سیستم هیتایار اقدام نماید. سیستم هیتایار موظف است پس از انجام ثبت نام اولیه کاربر، با دریافت اطلاعات مربوط به کارگاه و پرسنل، نتیجه ی عملیات محاسبه گری مربوط به فیش حقوق، صورت مالیات و بیمه پرسنل را در قالب Disk به کاربر ارائه نماید. در همین راستا کاربر با وارد کردن اطلاعات راجع به کارگاه و ارسال لیست پرسنل مشتمل بر اطلاعات حقیقی، بیمه و مالیاتی ایشان حکم حقوقی پیش فرضی را از سیستم هیتایار دریافت میدارد. کاربر موظف است پس از دریافت حکم مذبور آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز مورد ویرایش قرار دهد. مسلم است هرگونه مسئولیت ناشی از وارد کردن نادرست اطلاعات اخیر متوجه شخص کاربر خواهد بود.

ماده3: الزامات کاربر ناظر بر چگونگی پرداخت حق بیمه کارکنان:

1- بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی، کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند در استخدام دارند، صرف نظر از نوع قرارداد، نوع کار، ترتیب استخدام و نحوه ی پرداخت مزد یا حقوق موظف هستند صورت مزد، فوق العاده شغل و مزایای نقدی کارکنان خود را تا آخرین روز ماه بعد ( این مهلت در خصوص کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرما، تا آخرین روز دو ماه بعد است) به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند. در همین خصوص کاربر (کارفرما) موظف است اطلاعات راجع به مجموعه کارکنان خود (دیسک ها) را با در نظر داشتن موارد فوق در سایت سازمان متولی مربوطه بارگذاری نماید. شایان ذکر است سیستم آنلاین حقوق و دستمزد هیتایار هیچ گونه مسئولیتی را از بابت تاخیر کاربر در ارائه و بارگذاری دیسک های مربوط در وبگاه سارمان متولی مربوطه نخواهد داشت.

2- طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایا نقدی و غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. که در این خصوص با توجه به این که وجوه پرداختی در واقع ناظر به پول نقد است و مزایای غیر نقدی وجه تلقی نمیشود، لذا هرگونه وجهی که به صورت مستمر یا غیرمستمر پرداخت میشود به عنوان حقوق و مزد تلقی شده و همچنین مزایای غیرنقدی که به صورت مستمر پرداخت میشود، کارفرما موظف است حق بیمه متعلقه را با رعایت قانون تامین اجتماعی به سازمان ارسال کند.

3- بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط... مصوب 8/4/1387 کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده در بند یک این ماده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان 10 درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود. بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.

4- کاربر میبایست نسبت به بازدید از وب سایت های متصل به پایگاه های ثالث جمع کننده اطلاعات شخصی آگاه باشد. آن زمان که کاربر بر روی لینکهای متصل به وب سایت ثالث جمع آوری کننده اطلاعات کلیک میکند، در حقیقت امکان آن را فراهم آورده است تا اطلاعات شخصی ایشان به توسط این وبسایت های ثالث جمع آوری شوند. از همین جهت سیستم حقوق و دستمزد هیتایار هیچ گونه مسئولیتی در قبال چنین خطاهایی از ناحیه کاربرانش بر عهده نخواهد داشت.

ماده4: الزامات سیستم آنلاین حقوق و دستمزد هیتایار:

1- سیستم آنلاین حقوق ودستمزد هیتایار متعهد میگردد که از اطلاعات (شماره همراه، ایمیل) و IP های ثبت شده کاربران نهایت محافظت را به عمل آورده و این اطلاعات را به نحو محرمانه نگاه داشته و نزد سایرین آشکار نسازد. مسلم است که تنها استثنای وارد بر اصل محرمانگی اخیر مواردی میباشد که سیستم هیتایار به موجب قوانین جاری ایران و یا دستورات قضایی واصله ملزم به ارائه ی این قبیل اطلاعات به نهادهای ذی صلاح قضایی و امنیتی باشد.

2- در مواردی که رمز عبور و سایر اطلاعات شخصی کاربر در نتیجه سهل انگاری و یا سائر اعمال منتسب به وی در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد، سیستم آنلاین حقوق و دستمزد هیتایار هیچ گونه مسئولیتی را عهده دار نخواهد بود.

3- سیستم حقوق و دستمزد هیتایار مسئولیتی در قبال ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده کاربر در خدمات میزبانی ندارد.

4- سیستم هیتایار از کاربران می خواهد که شناسه و کلمه ی عبور خود را صرفا در صفحاتی که دارای آدرس hitayar.ir میباشد، وارد نمایند. اطلاعات این صفحات، توسط گواهینامه SSL محافظت میشوند و بنابراین برای امنیت بیشتر صفحات با پیشوند https در دسترس کاربران قرار میگیرند. سیستم حقوق و دستمزد هیتایار در عین بهره گیری از تکنولوژی رمز گذاری SLL به منظور تامین امنیت اطلاعات، شناسه و رمز عبور کاربر، هیچ نوع تضمینی را در خصوص امنیت کامل مبادلات الکترونیکی صورت گرفته توسط کاربر بر عهده نمیگیرد.

5- سیستم آنلاین حقوق و دستمزد هیتایار متعهد میگردد که ارسال ایمیل انبوه از سرویس های هیتایار برای کاربران ممنوع میباشد. منظور از ایمیل انبوه، ارسال ایمیل به تعدادی بیش از کاربرد متعارف یک کاربر معمولی در طول روز میباشد. همچنین سیستم حقوق و دستمزد هیتایار به جز در مواردی که رضایت کاربر به دریافت خبرنامه صریحا اخذ شده است، متعهد است که ارسال ایمیل های تبلیغاتی- خواه تبلیغات سیستم حقوق و دستمزد هیتایار و یا تبلیغات راجع به سایر کسب و کار های مجازی و غیرمجازی- برای یکبار از تمامی سرویس های هیتایار ممنوع میباشد.

6- سیستم هیتایار متعهد است که اطلاعات کاربران خود را به هیچ وجه در جهت اهداف تبلیغاتی در اختیار سایر وب سایت ها و یا کسب و کار های مجازی – غیرمجازی قرار ندهد.

7- سیستم هیتایار این حق را برای خود محفوظ میدارد تا نسخه ای از Disk های محتوی صورت های مالیاتی، بیمه و دستمزد پرسنل کاربر را نزد خود نگاه داشته تا در موارد مقتضی همچون وارد کردن نادرست اطلاعات توسط کاربر و سایر معضلات احتمالی پیش آمده بدان اطلاعات استناد نماید.

8- چنانچه درج نادرست اطلاعات پرسنلی و کارگاهی کاربر، ناشی از اشتباه و یا بروز خطا های فنی در عملیات محاسبه گری سیستم هیتایار باشد، کاربر ریسک ناشی از چنین خطا و اشکالی را برعهده گرفته و از این بابت هیچ گونه مسئولیتی متوجه حال سیستم هیتایار نخواهد بود.

9- حسن نیت سیستم هیتایار در ارائه خدمات محاسبه گری بدان معنا نمیباشد که
الف- سرویس نیازهای خاص کاربر را تماما برآورده نماید.
ب- سرویس بی وقفه، ایمن و بدون خطا در کار کند.
ج- نتایج به دست آمده کاملا درست و قابل اتکا باشد.
د- هرگونه خطایی در عملکرد سیستم قابل تصحیح باشد.
ازهمین رو با توجه به حساسیت و ضمانت اجراهای سنگین پیش بینی شده از ناحیه سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در موارد درج نادرست اطلاعات مربوطه، شایسته است کاربر پس از دریافت خروجی کار، بررسی های مقتضی ناظر بر صحت و درستی محتوای دیسک ها را به عمل آورد.

10- هر گونه سوء استفاده احتمالی از سایت، حتی در صورت عدم اشاره به آن در این آئین نامه موجب پیگیرد قانونی خواهد بود.

11- مدیریت سایت در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتواند عضویت هر کدام از اعضاء را حذف یا تحریم کند و مدیریت خود را موظف به توضیح علت این موارد نمیداند.

12- نظر به رعایت مفاد ماده 59 قانون تجارت الکترونیک، سیستم هیتایار متعهد میگردد که هدف از جمع آوری، ذخیره و پردازش داده پیام های کاربران صرفا انجام عملیات محاسبه گری موضوع فعالیت سیستم میباشد و هرگونه بهره برداری دیگری به غیر از هدف مذبور توسط سیستم هیتایار، ممنوع میباشد.